home loans
home loans
PDF Afdrukken E-mailadres

Historie en algemene informatie over het Museum

Het museum en de collecties worden beheerd door de Archeologiestichting "Dokter Beckers - Pater Munsters". Behalve de Collectie dokter Beckers beheert deze Stichting eveneens de Collectie Pater Munsters en de Kasteelcollectie Stein.

museumgebouw

Het Archeologiemuseum Stein is gewijd aan de prehistorie, of wel de voorgeschiedenis van Stein en omgeving, waaruit ons geen geschreven documenten zijn overgeleverd. Het gebouw, is behalve een oudheidkundig museum, tevens een Reservaat dat dient voor de bescherming en het behoud van een ter plaatse gevonden grafkelder, die enig is voor ons land.
Hij vormt het middelpunt van het museum en is in ongerepte staat bewaard. Het Museum, voorheen Archeologisch Reservaat, is in 1967 door de toenmalige Archeologie Stichting Stein gesticht. Het werd ingericht in samenwerking met het instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit te Leiden.

Pater Munsters was degene, die het hele project op de voet volgde en het is voornamelijk aan hem te danken, dat dit monument voor Stein bewaard is gebleven. Hij was, naast zijn deskundig en toegewijd archeoloog en historicus, bovendien een zuinig beheerder van de collecties die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Na het overlijden van Pater Munsters op 9 september 1993 werd het beheer van de collectie overgenomen door de “Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters”.

Rondom deze grafkelder wordt, in rijkelijk met archeologische vondsten gevulde vitrines, de hele voorgeschiedenis van Stein en omgeving in beeld gebracht van de Steentijd tot en met de Merovingische tijd.

De Steentijd vitrine bevat een uitgebreide collectie voorwerpen uit de tijd van de Bandkeramiekers, de oudste gevestigde bewoners van ons gewest (5300 v.Chr.).

De rijke collecties omvatten vondsten uit de Nieuwe Steentijd: ca. 5300 - 2100 v. Chr, de Bronstijd: ca. 2100 - 800 v. Chr. , de Ijzertijd 800 - 50 v.Chr., het Romeinse tijdperk: ca. 50 - 400 na Chr. en het Merovingisch tijdperk: ca. 400 - 700 na Chr.

Momenteel is er een tijdelijke tentoonstelling over het onderwerp "Techniek in de Oudheid". Regelmatig wordt van thema gewisseld.

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 12 maart 2010 12:10