home loans
home loans
PDF Afdrukken E-mailadres
 

Tijdelijke sluiting Museum

Het Museum van de Archeologie stichting Dokter Beckers - Pater Munsters is vanwege verbouwing voorlopig gesloten.

Om U toch van dienst te kunnen zijn, kunt U ons alsnog bereiken via ons tijdelijk mobiele nummer.   06-11466107
 
De sectie heemkunde binnen de Archeologie Stichting, blijft voor bezoek e.d gewoon bereikbaar in hun tijdelijke vestiging, Souterrain, Zorgcentrum de Moutheuvel Stein.  
 
Openingsuren: 
Maandagavond van   19.00 - 22.00 uur
Woensdagmiddag    13.30 - 16.30 uur

Excuses voor het ongemak.

  

 

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012
 
Het thema van dit weekend  dit jaar is "laat je verrijken door het musuem". Bij de Archeologiestichting "Dokter-Beckers-Pater Munsters"  heeft men gekozen voor het motto  "Laat je verrijken met Steinse duiten en al het ander geld".
Voordat mensen geld gingen gebruiken was het gewoon om goederen en diensten onderling te ruilen. Dat wordt ruilhandel genoemd. Een van de eerste betaalmiddelen is zout, dat vroeger heel kostbaar was. De Romeinse soldaten uit de tijd van Julius Caesar kregen hun salaris in zout uitbetaald. Zout is in het Latijn "sal' ons woord voor salaris is daarvan afgeleid.
 Men betaalde ook met potten, sieraden, dierentanden of schelpjes. Vooral kaurieschelpjes waren heel populair, de mensen maakten hiervan kettingen en hadden zo hun geld altijd bij zich. De schelpjes worden 'moneta" genoemd, dat is Latijn voor geld. Het Nederlandse woord 'munt' en het Engelse woord 'money'zijn afgeleid van het woord moneta.
De eerste munten worden rond 660 voor Christus gemaakt in het Koningrijk Lydië (nu West-Turkijke).  Munten zijn rond 150 na Christus een courant betaalmiddel, ze vergemakkelijken het handelsverkeer. De bevolking moest er met muntgeld belastingen betalen, wat ervoor zorgde dat geldstukken steeds vaker gebruikt werden., bij uitstek in de stedelijke gebieden. Op het platteland bleef ook ruilhandel in trek, de boeren hielden meer van hun traditionele manier van leven. Belastingen betaalden ze vaak in natura, bijvoorbeeld in graan.
Een van de oudste munten ter wereld was de Chinese cash-munt, Deze 'cash' muntjes bleven ruim 2500 jaar, tot in het begin van de twintigste eeuw, in gebruik. Het waren kleine ronde munten met een vierkant gat erin om er een touw doorheen te kunnen halen.
De eerste gebruikte Europese eenheidsmunt die in onze streken als betaalmiddel werd gebruikt was in de Romeinse tijd de zilveren denarius. Deze munt was omstreeks het jaar 90 na Chr. in onze regio een wettig betaalmiddel.
 image001
Denarius van keizer Augustus (geslagen 4 n.Chr.)
In Maastricht werden officiële munten geslagen voor de Romeinen, de Merovingen en de Karolingen, de Duitse keizers van het Heilige Roomse rijk, de prins-bisschoppen van Luik en de hertogen van Brabant.
Het is een lange reeks van geldhervormingen en soorten munten die de Nederlandse gewesten zijn gepasseerd, waarvan de gevolgen lang in de lage landen merkbaar bleven. Allerlei zaken waren op de waarde bepaling van het geld van invloed. Door de verbeterde mijnbouw kon er meer zilver gedolven worden waardoor het aanbod van zilver groter werd, hetgeen tot gevolg had dat de zilveren munten devalueerden. Echter het beschikbaar hebben van meer zilver had ook tot gevolg dat men gouden munten ging vervangen door zilveren munten met de zelfde oorspronkelijk waarde. Guldens die tot in de zestiende eeuw uit goud werden geslagen werden opnieuw uit zilver in omloop gebracht. Karel V voerde een nieuwe gulden in, ter waarde van 20 stuiver een verhouding die stand hield tot de euro kwam. De zilveren gulden verdween zo'n veertig jaar eerder en werd door nikkel vervangen in 1967. De benaming zilveren gulden bleef echter ook bestaan tot het eurotijdperk.
De gulden, mark en frank waren de laatste voorlopers, tot 1 januari 2002, van de euro, waarmee wij in onze regio en bij onze naaste buren konden betalen. De gulden kende een lange geschiedenis en werd in 1325 voor het eerst geslagen. Het was een gouden muntje van 3,5 gram goud. Ook kwamen zilveren en bronzen munten met afgeleide waarden van de gulden in omloop.De euro is de Europese eenheidsmunt waar, zowel voor als na de invoering, veel ophef over is geweest en nog is. Velen denken dat de euro de eerste eenheidsmunt in Europa is, maar ook in de "muntwereld" geldt dat de geschiedenis zich telkens herhaalt. Machthebbers (landen, naties) introduceren hun geldstelsel of munt waar zij politiek invloed hebben en/of de overheersers zijn.De waarde van een munt (bankbiljetten) wordt heden ten dage door centrale banken van overheden vastgesteld (ECB, Fed, enz. en kredietbeoordelaars als Standard & Poor's).
Vanaf het ontstaan van de munten tot aan het verlaten van de goudstandaard in 1971 was het geldsysteem gebaseerd op een hoeveelheid (edel)metaal goud, zilver en koper (brons) of legeringen van deze metalen. Het gewicht van een munt in grammen kwam oorspronkelijk overeen met de waarde van een zelfde hoeveelheid metaal waaruit de munt was geslagen.
Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u hier een artikel downloaden.
U kunt de kasteelruïne aan de Ondergenhousweg en het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14a bezoeken tijdens het monumenten weekend op zaterdag 8 en zondag 9 september  van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
 
KOM NU NOG NAAR HET MUSEUM voordat het dicht gaat voor verbouwingwerkzaamheden i.v.m. uitbreiding.
 
 
 Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 - TERUGBLIK 

Jaarthema voor het Museum- en Monumentenweekend 2011: KOM TEKENEN.

logo campaign for drawing
 
 
 
 
 
Circa 20 Limburgse Musea organiseerden dit jaar tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april  activiteiten in het kader van het thema "Kom Tekenen". Het is een variant op de activiteiten die in Engeland in het kader van "Campaign for Drawing" al ruim 10 jaar worden georganiseerd in erfgoedinstellingen, musea, landschaporganisaties, zorginstellingen, scholen, gemeenten en bibliotheken. In veel gevallen worden deze activiteiten begeleid door professionele kunstenaars. Omdat de campagne in 2010 in Limburg een groot succes is geweest in de zeven deelnemende musea, hebben dit jaar meerdere musea besloten met het genoemde thema aan de gang te gaan. Tekenen inspireert en het betrekt bezoekers op een directe manier bij zijn omgeving. Begeleidende kunstenaars laten mensen ook anders naar de dingen kijken.
Ook de Archeologiestichting "Dokter Beckers – Pater Munsters" heeft zich voor 2011 aangesloten bij de tekencampagne in de Limburgse musea. Rond het thema "Kom Tekenen" organiseerde zij verschillende activiteiten onder meer op de kasteelruïne van Stein en in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat in Stein. De campagne is gestart tijdens het Museumweekend op 2 en 3 april en loopt door tot en met het Monumentenweekend van 10 en 11 september 2011.
Voor meer informatie verwijzen we naar bijgevoegde flyer, waarop de verschillende activiteiten die de Archeologiestichting  organiseert, staan beschreven. De activiteiten vinden voornamelijk plaats tijdens het Museum- en Monumentenweekend 2011. Het museum en de kasteelruine zijn beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
Activiteit voor de scholen

De Archeologiestichting wil dit jaar scholen in de gelegenheid stellen om in het kader van de lessen handvaardigheid op locatie te komen tekenen of schilderen. Hiervoor kan men onder begeleiding de kasteelruïne of het museum bezoeken. Voor een afspraak kan men contact opnemen met Jan Nijsten, die via het Archeologiemuseum is te bereiken. Tel.: 046 4338919. E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Tijdens het Museumweekend kan men op de kasteelruïne onder begeleiding familiewapens ontwerpen, die in een latere fase kunnen worden uitgewerkt en beschilderd op houten schilden. Deze activiteit kan ook worden opgestart en/of uitgevoerd op scholen. In dit kader willen wij leerkrachten attenderen op de lesbrief "Alles over familienamen" en "Ontwerp je familiewapen", die ontworpen is door het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag en de Archeologiestichting "Dokter Beckers – Pater Munsters" te Stein. De lesbrief is hier te downloaden. Kinderen kunnen desgewenst in kleine groepen op woensdagmiddag in het museum doorgaan met het schilderen van de wapenschilden en van Romeinse tegels. Nagestreefd wordt dat de ontworpen en geschilderde wapens worden tentoongesteld tijdens het Monumentenweekend 2011. Tijdens dit Monumentenweekend komt o.a. Ridder Arnold van Stein de best geschilderde ontwerpen beoordelen en vindt er een prijsuitreiking plaats.
  
 
Het nieuwe boek: "DE GESCHIEDENIS VAN KASTEEL STEIN EN ZIJN BEWONERS"
Tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april a.s. verscheen het nieuwe boek "De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners", samengesteld en bewerkt door Jos Drubers 
In 1946 verscheen van de hand van pater Munsters, één van de bekende priesters van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) te Stein, de Kasteelgids van Stein. Een klein maar vrij volledig boekwerkje over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Met eindeloos geduld heeft pater Munsters zijn onderzoek gedaan en met zijn boekwerkje heeft hij het rijke historische verleden van Stein doen herleven. Op 9 september 1993 is pater Munsters op 87-jarige leeftijd overleden. Een rijk gevuld leven was daarmee ten einde gekomen.
In 1996 is gemeend dat de inwoners van Stein de opgetekende geschiedenis niet mocht worden onthouden. Daarom is destijds de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg toestemming gevraagd en verkregen om deze geschiedenis, na aanpassing aan het hedendaags taalgebruik, opnieuw tot leven te wekken. De uitgave wilde niet alleen een eerbetoon zijn aan pater Munsters, maar tevens een uiting van dankbaarheid aan de Congregatie M.S.C., die driekwart eeuw een niet weg te denken plaats in de Steinse gemeenschap heeft gehad. Met het vertrek van de paters, broeders en zusters is een belangrijk hoofdstuk uit de Steinse geschiedenis afgesloten.
De toegenomen belangstelling voor het Cultureel Erfgoed en dus ook voor de kasteelruïne van Stein heeft de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters te Stein ertoe doen besluiten in 2000 een derde druk van het boek uit te brengen.
En nu tien jaar later bestaat opnieuw de behoefte aan een heruitgave. In de tot dan toe verschenen uitgaven is weinig aandacht besteed aan de periode dat leden van de Congregaties kasteel Stein bewoonden. Ook de fase na het vertrek van de leden van de Congregaties is onderbelicht. In het nieuwe boek zijn een aantal hoofdstukken bewerkt en aangevuld met gegevens die pater Munsters in andere artikelen heeft beschreven. Een  aantal nieuwe hoofdstukken zijn verschenen, ondermeer met betrekking tot het Missiehuis, pater Munsters, het Kloosterkerkhof en de Metamorfose. Ook zijn in de loop van de tijd tal van afbeeldingen beschikbaar gekomen, waarvan een selectie in het boek is opgenomen. Met deze nieuwe uitgave wordt "De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners" meer compleet gemaakt.
Het boek, dat door Jos Drubers is samengesteld en bewerkt is voor € 15,00 te koop bij boekhandel Knoben in Elsloo, de Read Shop in Stein, brouwerij De Fontein in Stein en in het Archeologiemuseum. Als er meerdere verkooppunten bekend zijn zal dit op deze website worden vermeld.
 
Laatst aangepast op vrijdag 11 juli 2014 08:06